Day: September 25, 2019

Geopolitics Middle East United States

چهل سال جنگ بین ایالات متحده و ایران

English version روابط ناپایدار بین ایالات متحده و ایران بیش از چهل سال در آستانه جنگ بوده است ، اما هر از چند گاهی حوادث به نوبه خود متفاوت است. در ماه ژوئیه ، پس از اینکه ایران یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را شلیک کرد و آن چیزی که ادعا می کند فضای هوایی […]

Read More